Links

Atlas van Nederland, geologie
Geologie biedt inzicht in de natuur uit een ver verleden die de mensen nu nog ten goede komt. Een gedetailleerde kaartserie belicht de eminente betekenis van de aardlagen onder ons en tal van zogenaamde oppervlakte-delfstoffen zoals zand en grind.

Atlas van Nederland, landschap
De rijke variatie van Nederlandse landschappen vindt ten dele een verklaring in de natuurlijke gesteldheid, maar is evenzeer een cultureel erfgoed.

Geologie van Nederland, homepage
Een tijdreis van 500 miljoen jaar

Geologie van Nederland, landschap
In dit hoofdstuk van Geologie van Nederland wordt het Landschap beschreven – landschapsvormen, geologische bezienswaardigheden etc.

Nederlandse Geologische Vereniging (NGV)
De vereniging houdt zich bezig met geologie, gesteenten, fossielen, mineralen

Nederlandse Geologische Vereniging (NGV) – Geologie in telegramstijl
Uitleg van geologische woorden en uitdrukkingen

Stichting Geologische Aktiviteiten (GEA)
Voor amateurgeologen en verzamelaars van gesteenten, fossielen en mineralen

DINOloket
Data en informatie van de Nederlandse Ondergrond

KENNISLINK, aarde en klimaat
KENNISLINK maakt wetenschappelijke informatie toegankelijk voor publiek

Kijk eens omlaag
Een website over ijstijden, ijstijdgeologie en zwerfstenen