Over ons

Gesteenten – Tijdschalen – Landschappen

We kijken vooral naar geologie, die over het ontstaan van de aarde gaat.
Daarnaast kijken we naar de vorm van het landschap, primair ontstaan door de geologische processen.
De bodemkunde en waterhuishouding spelen hierin een belangrijke rol.
De niet-levende natuur én levende natuur vormen, samen mét het grondgebruik door de mens,
het leefmilieu voor mens, plant en dier.

Gesteentecyclus
Tijdschaal – Bron: www.stratigraphy.org
Landschap
Oude veenrivier